Facebook, Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp sập trên toàn cầu

Tối 4.10, hàng loạt dịch vụ của Facebook, bao gồm nền tảng chính Facebook, Facebook Messenger, Instagram và WhatsApp đều không thể truy cập. Khi vào bằng máy tính, trình duyệt hiện lỗi “This site can’t be reached”, trong khi vào bằng ứng dụng di động sẽ không thể cập nhật nội dung mới. Sự cố […]

Call Now Button