Vóc dáng mới chợ vùng B Đại Lộc

Nhờ chú trọng đầu tư các chợ vùng B huyện Đại Lộc như chợ Bến Dầu (xã Đại Thạnh), chợ Phú Thuận (Đại Thắng) nên giao thương của người dân rất thuận lợi, góp phần xây dựng nông thôn mới hiệu quả. Chợ “trên bến dưới thuyền” Bến Dầu là một trong những ngôi chợ […]

Call Now Button