Thẻ CCCD: Tháng 9/2021 sẽ được trả toàn bộ cho số thẻ đã nhận hồ sơ

Thời gian trả thẻ CCCD

Thời gian qua, nhiều người phản ánh đã làm thủ tục cấp CCCD vài tháng nay nhưng chưa nhận được thẻ. Nhiều người không biết lý do vì sao việc trả thẻ CCCD bị chậm như vậy. Bài viết này sẽ thông tin thêm về nguyên nhân trả thẻ CCCD chậm và thời gian trả […]

Call Now Button