Cake by VPbank miễn phí mở tài khoản bằng số điện thoại

Cake by VPbank miễn phí mở tài khoản bằng số điện thoại

Cake by VPbank (gọi tắt là Cake) là ngân hàng số tại Việt Nam cung cấp đầy đủ dịch vụ như mở tài khoản, chuyển nhận tiền, thanh toán hóa đơn, gửi tiết kiệm… Cake cho phép bạn mở tài khoản trên điện thoại mà không cần phải đến quầy giao dịch. Bên cạnh đó, […]

Call Now Button