Đại Lộc: Tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

UBND Huyện Đại Lộc ban hành quyết định số 1003/QĐ-UBND về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 20/7/2021 cho đến khi có văn bản mới. Các hoạt động tạm dừng gồm: Lễ kỷ niệm, đại hội, hội […]

Đại Lộc: Phấn đấu thông xe kỹ thuật cầu Hội Khách – Tân Đợi dịp 2.9

Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc – ông Lê Văn Quang cho biết, địa phương đang đôn đốc đại diện chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục thúc đẩy tiến độ thi công, phấn đấu thông xe cầu Hội Khách – Tân Đợi bắc qua sông Vu Gia đúng vào dịp kỷ niệm ngày […]

Call Now Button