Hướng dẫn đăng ký về quê đối với công dân Quảng Nam đang ở Đà Nẵng

Hướng dẫn này thực hiện dựa trên kế hoạch số 5251/KH-UBND, ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc “Tổ chức đón bà con Quảng Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại thành phố Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê. Xem […]

Call Now Button