Đại Lộc: Tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

UBND Huyện Đại Lộc ban hành quyết định số 1003/QĐ-UBND về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 20/7/2021 cho đến khi có văn bản mới. Các hoạt động tạm dừng gồm: Lễ kỷ niệm, đại hội, hội […]

Call Now Button